สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน290,118.81212,140.0026.9 %5.06,517.791,524.0076.6 %5.0
รวม 290,119 212,140 26.88 % 6,518 1,524 76.62 %