กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน279,161.28135,126.0051.6 %5.06,236.39712.5088.6 %5.0
รวม 279,161 135,126 51.60 % 6,236 713 88.58 %