กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน277,929.31122,000.0056.1 %5.06,361.463,005.2752.8 %5.0
รวม 277,929 122,000 56.10 % 6,361 3,005 52.76 %