สำนักงานประกันสังคม(สปส.)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)866,483.56477,848.0044.9 %5.08,800.264,470.3549.2 %5.0
รวม 866,484 477,848 44.85 % 8,800 4,470 49.20 %