สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม364,024.19265,000.0027.2 %5.06,111.323,752.2238.6 %5.0
รวม 364,024 265,000 27.20 % 6,111 3,752 38.60 %