กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม268,245.3156,000.0079.1 %5.016,244.851,305.6492.0 %5.0
รวม 268,245 56,000 79.12 % 16,245 1,306 91.96 %