สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ138,263.80178,000.00-28.7 %0.06,136.34378.8593.8 %5.0
รวม 138,264 178,000 -28.74 % 6,136 379 93.83 %