สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ209,456.97381,410.00-82.1 %0.08,593.90750.0591.3 %5.0
รวม 209,457 381,410 -82.09 % 8,594 750 91.27 %