สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา95,812.6455,000.0042.6 %5.05,229.60459.6991.2 %5.0
รวม 95,813 55,000 42.60 % 5,230 460 91.21 %