สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา213,758.63221,253.00-3.5 %0.03,463.042,458.4029.0 %5.0
รวม 213,759 221,253 -3.51 % 3,463 2,458 29.01 %