กองทัพอากาศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพอากาศ6,020,623.507,222,403.00-20.0 %0.085,588.0669,543.3818.7 %5.0
รวม 6,020,624 7,222,403 -19.96 % 85,588 69,543 18.75 %