สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1,166,021.30631,051.0045.9 %5.08,737.725,230.4840.1 %5.0
รวม 1,166,021 631,051 45.88 % 8,738 5,230 40.14 %