กรมควบคุมโรค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 279,060.19255,248.008.5 %4.012,061.375,704.9952.7 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง14,898.4935,173.00-136.1 %0.03,184.63506.5984.1 %5.0
รวม 293,959 290,421 1.20 % 15,246 6,212 59.26 %