สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ198,755.44281,492.41-41.6 %0.07,787.227,362.465.5 %2.5
รวม 198,755 281,492 -41.63 % 7,787 7,362 5.45 %