กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 308,237.22236,982.5523.1 %5.07,268.191,913.0273.7 %5.0
รวม 308,237 236,983 23.12 % 7,268 1,913 73.68 %