สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม150,679.45117,798.0021.8 %5.05,404.701,270.5376.5 %5.0
รวม 150,679 117,798 21.82 % 5,405 1,271 76.49 %