กรมโรงงานอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 151,983.66144,339.005.0 %2.57,118.112,010.1071.8 %5.0
รวม 151,984 144,339 5.03 % 7,118 2,010 71.76 %