สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 115,365.46130,260.00-12.9 %0.05,798.66765.5586.8 %5.0
รวม 115,365 130,260 -12.91 % 5,799 766 86.80 %