กรมธนารักษ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธนารักษ์153,404.14111,253.5027.5 %5.06,652.241,424.7078.6 %5.0
สำนักกษาปณ์57,176.2044,227.0022.6 %5.014,211.761,169.0491.8 %5.0
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน11,657.629,748.0016.4 %5.03,184.64488.8984.6 %5.0
สำนักบริหารเงินตรา9,435.257,326.0022.4 %5.02,623.381,786.0131.9 %5.0
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน12,870.9411,000.0014.5 %5.06,165.01357.0494.2 %5.0
รวม 244,544 183,555 24.94 % 32,837 5,226 84.09 %