สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ431,502.41366,784.0015.0 %5.07,240.054,746.0634.4 %5.0
รวม 431,502 366,784 15.00 % 7,240 4,746 34.45 %