สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ216,843.41119,232.0045.0 %5.06,005.02624.4789.6 %5.0
รวม 216,843 119,232 45.01 % 6,005 624 89.60 %