ราชบัณฑิตยสถาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
ราชบัณฑิตยสถาน94,111.4531,000.0067.1 %5.04,791.8758.2398.8 %5.0
รวม 94,111 31,000 67.06 % 4,792 58 98.78 %