กรมบัญชีกลาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบัญชีกลาง257,760.47382,000.00-48.2 %0.010,175.991,085.7189.3 %5.0
รวม 257,760 382,000 -48.20 % 10,176 1,086 89.33 %