สำนักงบประมาณ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงบประมาณ328,597.06256,000.0022.1 %5.08,681.442,385.4172.5 %5.0
รวม 328,597 256,000 22.09 % 8,681 2,385 72.52 %