สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ167,790.81101,387.9239.6 %5.05,573.541,475.0873.5 %5.0
รวม 167,791 101,388 39.57 % 5,574 1,475 73.53 %