สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ347,931.22683,000.00-96.3 %0.012,489.721,927.7584.6 %5.0
รวม 347,931 683,000 -96.30 % 12,490 1,928 84.57 %