กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ156,150.6939,000.0075.0 %5.05,242.11507.5090.3 %5.0
รวม 156,151 39,000 75.02 % 5,242 508 90.32 %