กรมพลศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพลศึกษา600,441.81301,137.0049.8 %5.05,454.72411.0792.5 %5.0
รวม 600,442 301,137 49.85 % 5,455 411 92.46 %