กรมการข้าว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว188,698.73124,756.0033.9 %5.06,486.526,159.665.0 %2.5
รวม 188,699 124,756 33.89 % 6,487 6,160 5.04 %