สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์140,626.39115,200.0018.1 %5.07,358.863,401.7253.8 %5.0
สป.พม. สสว 24,074.436,038.00-48.2 %0.0494.42669.09-35.3 %0.0
สป.พม. สาขาตึก ซีพี14,487.6910,920.0024.6 %5.04,316.631,140.6773.6 %5.0
รวม 159,189 132,158 16.98 % 12,170 5,211 57.18 %