กรมชลประทาน (สามเสน)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)314,735.28648,430.00-106.0 %0.017,429.8612,199.8530.0 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด220,059.38388,358.00-76.5 %0.081,474.7741,285.5549.3 %5.0
รวม 534,795 1,036,788 -93.87 % 98,905 53,485 45.92 %