กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์91,656.8242,676.0053.4 %5.05,439.091,034.6381.0 %5.0
รวม 91,657 42,676 53.44 % 5,439 1,035 80.98 %