กรมประมง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง355,365.56397,909.00-12.0 %0.012,380.295,182.1058.1 %5.0
รวม 355,366 397,909 -11.97 % 12,380 5,182 58.14 %