กรมวิชาการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร493,343.0369,455.0085.9 %5.019,709.201,055.5694.6 %5.0
รวม 493,343 69,455 85.92 % 19,709 1,056 94.64 %