กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร155,216.8484,000.0045.9 %5.05,292.141,286.6375.7 %5.0
รวม 155,217 84,000 45.88 % 5,292 1,287 75.69 %