สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 150,995.94150,797.000.1 %0.56,914.889,716.03-40.5 %0.0
รวม 150,996 150,797 0.13 % 6,915 9,716 -40.51 %