กรมทางหลวงชนบท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท271,652.44237,250.0012.7 %5.09,206.725,023.1845.4 %5.0
รวม 271,652 237,250 12.66 % 9,207 5,023 45.44 %