กรมป่าไม้
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป่าไม้ 301,232.13175,449.0041.8 %5.013,915.4810,675.7323.3 %5.0
รวม 301,232 175,449 41.76 % 13,915 10,676 23.28 %