กรมทรัพยากรน้ำ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำ 128,528.65123,755.003.7 %1.56,086.31622.5889.8 %5.0
รวม 128,529 123,755 3.71 % 6,086 623 89.77 %