กรมทรัพยากรน้ำ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำ 126,350.20123,755.002.1 %1.06,086.31622.5889.8 %5.0
รวม 126,350 123,755 2.05 % 6,086 623 89.77 %