กรมธุรกิจพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธุรกิจพลังงาน98,144.0725,576.0073.9 %5.05,561.031,123.4879.8 %5.0
รวม 98,144 25,576 73.94 % 5,561 1,123 79.80 %