สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน100,786.3256,000.0044.4 %5.05,213.97588.6588.7 %5.0
รวม 100,786 56,000 44.44 % 5,214 589 88.71 %