กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ206,094.73212,198.52-3.0 %0.06,549.061,768.9173.0 %5.0
รวม 206,095 212,199 -2.96 % 6,549 1,769 72.99 %