สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน234,464.31182,225.0022.3 %5.06,164.481,246.5079.8 %5.0
รวม 234,464 182,225 22.28 % 6,164 1,247 79.78 %