สำนักงานประกันสังคม(สปส.)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)807,014.00418,026.0048.2 %5.08,800.263,456.2560.7 %5.0
รวม 807,014 418,026 48.20 % 8,800 3,456 60.73 %