กองทัพบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบก617,581.311,217,666.00-97.2 %0.019,061.9830,780.70-61.5 %0.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)265,993.63268,469.00-0.9 %0.08,919.0729,404.40-229.7 %0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)752,976.50491,431.9434.7 %5.023,780.1219,961.0516.1 %5.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )352,495.97192,571.0045.4 %5.06,380.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)143,050.30145,495.09-1.7 %0.06,126.969,786.95-59.7 %0.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)117,780.7564,530.0045.2 %5.05,642.324,191.3025.7 %5.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)28,120.7735,372.00-25.8 %0.01,609.212,309.95-43.5 %0.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)123,608.3398,183.0020.6 %5.06,242.642,174.5565.2 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)539,481.81333,127.6638.3 %5.011,877.9528,473.60-139.7 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,749,806.50221,515.0087.3 %5.09,772.657,095.8027.4 %5.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)138,648.1397,538.0029.7 %5.06,774.187,559.00-11.6 %0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)384,527.66351,653.008.5 %4.014,780.015,644.1061.8 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)161,968.3091,935.0043.2 %5.06,636.606,118.507.8 %3.5
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1,208,252.101,012,054.4016.2 %5.030,261.7022,937.0524.2 %5.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)178,864.73142,092.0020.6 %5.06,236.393,796.9039.1 %5.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)282,704.59305,101.00-7.9 %0.05,370.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)757,178.131,386,819.60-83.2 %0.012,516.6123,391.95-86.9 %0.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)5,961,234.002,849,221.8052.2 %5.0110,743.774,158.5096.2 %5.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)328,337.84161,154.0050.9 %5.013,499.647,123.9547.2 %5.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)760,088.75501,997.0034.0 %5.014,247.728,645.6039.3 %5.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.39898,079.94623,453.0030.6 %5.016,915.104,237.5074.9 %5.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)550,670.75672,468.88-22.1 %0.022,588.1425,950.95-14.9 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)852,360.25490,357.0042.5 %5.016,351.549,748.9040.4 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)119,382.0435,048.0070.6 %5.05,314.02457.5091.4 %5.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)99,751.3013,569.0086.4 %5.05,185.83585.0088.7 %5.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)94,594.8648,957.0048.2 %5.05,142.062,814.0545.3 %5.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)858,767.19499,652.3841.8 %5.016,814.1615,254.159.3 %4.5
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)392,957.81280,643.0028.6 %5.07,251.014,298.5040.7 %5.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)1,435,433.80777,391.5645.8 %5.026,196.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.353,690.88307,065.0013.2 %5.07,270.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กลุ่ม รพ.ทภ.21,393,213.601,491,946.50-7.1 %0.07,955.038,744.90-9.9 %0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช1,281,070.10849,445.0633.7 %5.03,844.114,404.20-14.6 %0.0
กสษ.1 กส.ทบ.110,339.2832,069.1570.9 %5.02,439.742,087.2514.4 %5.0
กสษ.2 กส.ทบ.99,263.9430,774.0069.0 %5.07,704.833,305.8557.1 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.41,915.0732,289.0023.0 %5.01,338.89782.7541.5 %5.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)651,747.19312,315.0052.1 %5.012,238.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1,812,263.101,084,185.8040.2 %5.061,554.7815,459.2074.9 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)844,623.38450,320.0046.7 %5.016,016.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)859,846.06750,212.3112.8 %5.016,709.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายสุรสิงหนาท309,229.164,245,242.00-1,272.8 %0.09,574.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 1373,850.06715,451.00-91.4 %0.07,134.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ ช.ม.124,259.0974,449.0140.1 %5.02,722.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ น.ม.32,931.9617,373.4547.2 %5.06,130.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ พ.ล.119,960.2351,410.0057.1 %5.03,274.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บชร.1317,380.384,121,500.00-1,198.6 %0.08,799.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บชร.2496,258.59347,552.8130.0 %5.08,694.477,063.3018.8 %5.0
บชร.3892,848.69600,533.1332.7 %5.015,830.0422,323.35-41.0 %0.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)77,694.0030,585.5060.6 %5.01,610.271,305.0019.0 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.67,620.1013,733.5679.7 %5.01,243.461,102.3011.4 %5.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.43,825.665,434.0487.6 %5.01,146.523,330.00-190.4 %0.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)3,177,292.003,200,501.30-0.7 %0.058,230.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)195,562.4186,119.0056.0 %5.06,646.176,003.359.7 %4.5
พล.ร.11339,114.9777,676.0077.1 %5.07,299.215,696.0522.0 %5.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)694,751.06232,005.2066.6 %5.014,414.0210,352.3028.2 %5.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.1,687,088.401,721,152.00-2.0 %0.029,753.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พัน.สต.กส.ทบ.136,744.7062,242.0054.5 %5.03,002.44790.0073.7 %5.0
พัน.สท.44,906.6324,173.1746.2 %5.06,145.63867.9085.9 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)927,537.88454,513.0051.0 %5.017,636.9416,469.306.6 %3.0
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)462,808.94111,168.0076.0 %5.020,814.644,495.0078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 31746,852.38501,599.0032.8 %5.013,324.167,454.8044.1 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)809,672.69374,865.5053.7 %5.015,585.9318,671.25-19.8 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 36704,822.13643,115.198.8 %4.012,411.8813,963.20-12.5 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )483,341.53165,611.9165.7 %5.09,452.509,133.953.4 %1.5
มทบ.11 และ นขต.492,089.34345,000.0029.9 %5.09,597.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)496,470.06202,152.0059.3 %5.09,425.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.15433,867.941,514,515.00-249.1 %0.08,026.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)283,947.6688,005.5069.0 %5.06,869.163,925.3042.9 %5.0
มทบ.22946,636.25382,034.9459.6 %5.019,668.0110,665.0045.8 %5.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)668,402.31158,121.0076.3 %5.012,529.036,320.0049.6 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)383,947.69132,421.5965.5 %5.07,742.103,638.2553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )332,613.0698,486.9970.4 %5.06,707.324,032.6039.9 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)479,572.75107,019.0077.7 %5.09,554.058,214.9514.0 %5.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)287,625.25111,380.0061.3 %5.05,667.054,027.0028.9 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)388,413.38190,150.4451.0 %5.07,768.952,782.2064.2 %5.0
มทบ.310623,923.3868,178.2889.1 %5.011,920.909,200.1522.8 %5.0
มทบ.32366,001.00184,039.0049.7 %5.06,979.934,657.0033.3 %5.0
มทบ.34387,249.75175,610.0054.7 %5.08,416.287,854.906.7 %3.0
มทบ.35441,680.88272,094.5038.4 %5.09,009.654,634.1048.6 %5.0
มทบ.37325,852.5989,175.5072.6 %5.06,290.341,523.7075.8 %5.0
ร.12 รอ. และ นขต.277,217.78101,211.0063.5 %5.05,774.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)132,071.3161,131.4053.7 %5.02,364.001,044.7555.8 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)287,433.4799,878.3065.3 %5.05,819.484,539.1522.0 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)348,215.44109,430.9968.6 %5.06,818.122,291.8566.4 %5.0
ร.31 รอ.789,937.883,942,504.00-399.1 %0.015,822.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)158,893.3839,911.0074.9 %5.08,465.173,372.7560.2 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)327,802.78128,263.0060.9 %5.06,226.385,393.5013.4 %5.0
รพ.ของ ทภ.1455,783.28302,651.0033.6 %5.01,452.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รพ.รร.จปร.136,585.0667,802.0050.4 %5.0553.20384.5030.5 %5.0
รร.กส.กส.ทบ.46,929.3436,442.1622.3 %5.02,620.131,470.8043.9 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.52,439.59162,040.09-209.0 %0.01,376.773,866.00-180.8 %0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.52,251.7738,349.0026.6 %5.02,822.312,700.004.3 %2.0
รร.ส.สส.75,011.3262,956.0016.1 %5.03,229.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)1,496,620.102,960,716.00-97.8 %0.07,997.2319,273.25-141.0 %0.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)456,782.28336,109.0026.4 %5.03,490.413,516.60-0.8 %0.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)124,949.5280,259.5435.8 %5.04,487.923,181.0029.1 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก81,340.02144,103.00-77.2 %0.02,411.62502.4579.2 %5.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)229,089.55223,456.002.5 %1.06,211.291,820.4570.7 %5.0
ศสท.กส.ทบ.163,673.2070,738.0056.8 %5.08,281.996,263.2524.4 %5.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.) 954,184.81402,710.5657.8 %5.037,719.7011,802.6068.7 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)590,423.75364,761.4738.2 %5.024,141.5115,985.1533.8 %5.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)80,214.5939,695.0050.5 %5.07,514.093,330.7555.7 %5.0
รวม 55,525,168 50,521,596 9.01 % 902,831 612,920 0.00 %