กองทัพอากาศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพอากาศ5,674,390.007,079,443.00-24.8 %0.085,588.0669,543.3818.7 %5.0
รวม 5,674,390 7,079,443 -24.76 % 85,588 69,543 18.75 %