สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1,098,944.80548,899.0050.1 %5.08,737.723,661.8158.1 %5.0
รวม 1,098,945 548,899 50.05 % 8,738 3,662 58.09 %