กรมการแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 144,759.0685,516.5040.9 %5.05,914.341,345.2077.3 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่146,901.8892,080.0037.3 %5.05,978.831,970.4567.0 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน36,135.3227,645.9923.5 %5.02,846.49564.0080.2 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น132,389.4176,593.0042.1 %5.03,668.03887.9875.8 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี121,763.7026,101.0078.6 %5.01,383.73816.0541.0 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา97,252.5350,038.0048.5 %5.02,933.97536.7181.7 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี60,112.6928,383.2052.8 %5.02,177.51653.5970.0 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี812,902.56869,000.00-6.9 %0.05,004.822,607.5247.9 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่107,165.0273,240.0031.7 %5.04,267.75322.5092.4 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี151,559.92160,280.00-5.8 %0.02,197.121,273.6742.0 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี142,004.53207,344.00-46.0 %0.01,604.831,415.9411.8 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี160,453.31375,335.00-133.9 %0.02,293.402,717.00-18.5 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง153,645.31181,103.00-17.9 %0.02,759.52702.3674.5 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี172,624.8661,591.0164.3 %5.02,628.44779.0870.4 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี191,537.02208,893.00-9.1 %0.02,722.301,085.0160.1 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี166,893.19257,297.00-54.2 %0.03,909.80513.7686.9 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี1,250,796.301,924,822.00-53.9 %0.09,217.651,368.8085.2 %5.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง40,627.8723,639.0041.8 %5.01,646.69194.6088.2 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน899,071.00842,000.006.3 %3.05,402.511,740.1667.8 %5.0
โรงพยาบาลสงฆ์191,711.13294,461.00-53.6 %0.01,818.021,516.2016.6 %5.0
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี26,564.0023,742.0010.6 %5.01,377.90332.7375.9 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา302,172.25506,719.00-67.7 %0.01,989.31537.8573.0 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา72,928.2659,000.0019.1 %5.0422.67183.0056.7 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ479,190.00367,891.0023.2 %5.027,708.08579.7297.9 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง116,035.04909,000.00-683.4 %0.0515.13620.35-20.4 %0.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี3,079,558.00909,000.0070.5 %5.04,465.69813.2481.8 %5.0
รวม 9,256,754 8,640,715 6.66 % 106,855 26,077 75.60 %