กรมควบคุมโรค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 261,579.59211,748.0019.1 %5.012,392.804,956.2060.0 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง14,064.7231,431.00-123.5 %0.03,184.63426.3286.6 %5.0
รวม 275,644 243,179 11.78 % 15,577 5,383 65.45 %