กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ130,779.7338,000.0070.9 %5.05,195.21610.0088.3 %5.0
รวม 130,780 38,000 70.94 % 5,195 610 88.26 %